တင်ဒါအချက်အလက်များ (အသစ်ခေါ်ယူမည့်လုပ်ငန်းများအတွက်သာ) ၆

တင်ဒါအချက်အလက်များ (အသစ်ခေါ်ယူမည့်လုပ်ငန်းများအတွက်သာ) ၆

တင်ဒါအမှတ်
ဌာန လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား General Procurement Example
တင်ဒါစတင်ရောင်းချသည့်နေ့ 16 May, 2022
တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်စွဲ 31 May, 2022
ခန့်မှန်းတန်ဖိုး -
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်နေရာ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
တင်ဒါအမည်/အကြောင်းအရာ ဝင်ဒါမီယာဝင်းအတွင်း (၈)ခန်းတွဲ(၂)ထပ် ဧည့်ရိပ်သာဆောက်လုပ်ခြင်း ( 2 Story Guest House )
တင်ဒါခေါ်ယူခြင်းတင်ဒါအမှတ် မပ – ၃/၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်
တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက် (၉.၅.၂၀၂၂)
တင်ဒါပုံစံအရောင်းပိတ်မည့်ရက် (၂၀.၅.၂၀၂၂)
တင်ဒါပုံစံနောက်ဆုံးတင်သွင်းရမည့် ရက်စွဲ/အချိန် (၂၃.၅.၂၀၂၂)ရက်နေ့ ၊ နံနက်(၁၀:၀၀)မှ ညနေ(၁၄:ဝ၀)နာရီအတွင်း
တင်ဒါဖွင့်မည့် နေ့ရက်/အချိန် ကြေညာပါမည်။
တင်ဒါပုံစံရောင်းချမည့်နေရာ လွှတ်တော်နှင့်နေအိမ်အဆောက်အဦများထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့(ရန်ကုန်)၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အဆောက်အဦ၊ အလုံလမ်း ၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။
ဌာန မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန ၊လွှတ်တော်နှင့်နေအိမ်အဆောက်အဦးများထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့(ရန်ကုန်)
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား ဝင်ဒါမီယာဝင်းအတွင်း ဧည့်ရိပ်သာ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း
စီမံကိန်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ်( ၃၉၂.၃၈၅)သန်း
လက်မှတ် – – – – – – – – – – – – – –
အမည် – – – – – – – – – – – – – –
ရာထူး – – – – – – – – – – – – – –
ဌာန – – – – – – – – – – – – – –
ရက်စွဲ – – – – – – – – – – – – – –

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *