ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း


ကြေညာစာအမှတ်၊ ၁/၂၀၁၉

( ၂၀၁၉ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ )

လျှောက်ထားရန် လိုအပ်ချက်

လျှောက်ထားသူသည်

 • ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်။
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ တော်ဗဟိုဘဏ်တို့အတွက် လျှောက်ထားသူများသည် ၁၅ - ၃ - ၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်အသက် ၃၀ နှစ် (ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အသက် ၃၅ နှစ်)ထက်မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
 • လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)၊ ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားပြတိုက်ဦးစီးဌာနတို့ အတွက် လျှောက်ထားသူများသည် ၁၅ - ၃ - ၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ် အသက် ၃၅ နှစ် (ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အသက် ၄၀ နှစ်) ထက် မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
 • အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအတွက် လျှောက်ထားသူများသည် ၁၅ - ၃ -၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်အသက် ၃၀ နှစ် ၊ မဟာဘွဲ့ရရှိသူများ ၃၅နှစ် (ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အသက် ၄၀ နှစ်) နှင့် အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာနအတွက် လျှောက်ထားသူများသည် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်အသက် ၃၀ နှစ်(ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အသက် ၄၀နှစ်) ထက်မကျော်လွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
 • ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ပြီး နေရာဒေသမရွေးသွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။

လျှောက်လွှာတင်ရန် အချက်အလက်များ

 • ရေးဖြေစာမေးပွဲ(၁)ကြိမ်လျှင် ကြော်ငြာပါဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများရှိ လစ်လပ်ရာထူး ၂ မျိုး အထိသာ လျှောက်ထားခွင့်ရှိပြီး ရာထူး ၂မျိုးထက်ပိုမိုလျှောက်ထားပါက ကြော်ငြာပါအမှတ်စဉ်အလိုက် ရာထူး ၂မျိုးသာ သတ်မှတ်ဖြေဆိုခွင့်ပြုပြီး ကျန်လျှောက်လွှာများကို ပယ်ဖျက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ရာထူးတစ်မျိုးထက်ပို၍ လျှောက်ထားသူသည် ရာထူးတစ်မျိုးစီအတွက် ဝင်ကြေးငွေ ၅၀၀ဝိ/ ငါးထောင်)ကို သီးခြားပေးသွင်းပြီး ရာထူးအလိုက် လျှောက်လွှာတစ်စောင်စီသီးခြားတင်သွင်းရမည်။
 • လျှောက်လွှာတွင် ဖော်ပြရမည့်အချက်များ၊ ပူးတွဲပါရှိရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဝင်ကြေးငွေ ၅၀၀ဝိ/ ပေးသွင်းရမည့်နည်းလမ်း၊ ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်း၊ စိတ်အခြေအနေနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း တို့အတွက် လေ့လာရန်လိုအပ်ချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဤအဖွဲ့၏ ၁၄ - ၉ -၂၀၁၇ ရက်စွဲပါ စာအမှတ်၊ ၃၉၉ / ရွေးချယ်ရေး (အဓိက)၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန်ထားသော ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့က ကြော်ငြာခေါ်ယူသော ရာထူးများအတွက် လျှောက်လွှာတင်သွင်းသူများလိုက်နာရန် လမ်းညွှန်ချက်စာစောင်ပါ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ။
 • လျှောက်လွှာပိတ်ရက်ထက်ကျော်လွန်၍ စာမေးပွဲဝင်ကြေးငွေပေးသွင်းထားသော (ချလန်ရက်ကျော်) လျှောက်လွှာများ၊ ဝန်ကြီးဌာနခွင့်ပြုစာမပါရှိသည့် လက်ရှိနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများ၏ လျှောက်လွှာများ၊ အလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ကတ်မိတ္တူမပါရှိသည့်ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များ၏လျှောက်လွှာများ၊စာစစ်ဌာနမပါရှိသည့်လျှောက်လွှာများနှင့် အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသော လျှောက်လွှာများကို ပဏာမစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဒုတိအဆင့်ရေးဖြေစာမေးပွဲသို့ ဝင်ရောက် ဖြေဆိုခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။
 • လက်ရှိနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် လျှောက်လွှာတစ်စောင်ကို မိမိတာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ဌာနမှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနသို့ အဆင့်ဆင့်တင်ပြပြီး ဝန်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုစာနှင့်အတူ လျှောက်လွှာပိတ်ရက် မတိုင်မီ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ် (၁၇) ကို နေပြည်တော်သို့ ပေးပို့ရမည်။ ရာထူး(၂)မျိုး လျှောက်ထားပါက ရာထူး(၂)မျိုးလုံးအတွက် ဝန်ကြီးဌာန၏ခွင့်ပြုစာကို ပူးတွဲပေးပို့ရမည်။ ကြို တင်လျှောက်လွှာ တစ်စောင်ကိုဓာတ်ပုံအပို(၃)ပုံနှင့်အတူ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)၊ နေပြည်တော်သို့ ၁၅ - ၃ -၂၀၁၉ ရက် (သောကြာနေ့ နောက်ဆုံးထားပြီးပေးပို့ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • ပဏာမစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ရေးဖြေစာမေးပွဲစစ်ဆေးခြင်းတို့ကို နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မကွေးနှင့် မော်လမြိုင်မြို့တို့တွင်စာစစ်ဌာန (၅)ခုဖြင့် ကျင်းပမည်ဖြစ်သည့်အတွက် စာစစ်ဌာန (၅)ခုအနက် မိမိတို့ဖြေဆိုမည့်စာစစ်ဌာန(၁)ခုကို ရွေးချယ်ဖော်ပြလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါစာစစ်ဌာန၌သာ ပဏာမစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဒုတိယအဆင့်ရေးဖြေစာမေးပွဲတို့ကို ဖြေဆိုခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ပါသည်။
လျှောက်လွှာကို ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)၊ နေပြည်တော်နှင့် ပြည်ထောင်စု ရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရန်ကုန်ရုံးခွဲ၊ အမှတ်(၆၅)၊ အဝေရာလမ်း၊ မေတ္တာညွန့်ရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ် (သို့မဟုတ်) တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးများ၌ ဝယ်ယူနိုင်ပြီး ၁၅ - ၃ - ၂၉ ရက် နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး လူကိုယ်တိုင် (သို့မဟုတ်)စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)၊ နေပြည်တော်သို့ ပေးပို့လျှောက်ထားရမည်။

စုံစမ်းမေးမြန်းရန်

 • ကြော်ငြာပါရာထူးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သီးခြားစည်းကမ်းချက်များရှိသည့် သာသနာရေးဦးစီးဌာနအတွက် ဦးအေးမင်းအောင်၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သာသနာရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၊ ရုံးအမှတ်(၃၁)၊ နေပြည်တော်၊ (ဖုန်း၊ ၀၆၇-၃၄၀၆၂၃၂) သို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
 • အခြားစုံစမ်းမေးမြန်းလိုချက်ရှိပါက ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ရုံးအမှတ်(၁၇)၊ နေပြည်တော် (ဖုန်း၊ ၀၆၇-၃၄၀၉၀၅၂/၃၄၀၉၄၃၀) (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးများသို့ လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
 • ဤကြော်ငြာနှင့်လျှောက်လွှာတင်သွင်းသူများလိုက်နာရန် လမ်းညွှန်ချက်စာစောင်ကို ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့၏ Website များဖြစ်သော ucsb.imis.com.mmwww.ucsb.gov.mm နှင့် Facebook Page ဖြစ်သော Union Civil Service Board Myanmar နှင့် Myanmar National Portal ဖြစ်သော https://www.myanmar.gov.mm တို့တွင်လည်းဖော်ပြထားပါသည်။