ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ရန်ကုန်ဇုန်) တို့ ပူးပေါင်း၍ စားသောက်ဆိုင်များကဏ္ဍ၏ အလားအလာအတွက် စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း


အသိပေးကြေညာချက်

( ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၁ ရက် )

စစ်တမ်းဖြည့်သွင်းပေးနိုင်ရန် အသိပေးကြေညာချက်

COVID-19 ကပ်ရောဂါ သက်ရောက်မှုကြောင့်၊ မိမိ၏ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံနှင့် စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းရှင်များအပေါ် သက်ရောက်မှု အကြောင်း စစ်တမ်းကို ကူညီဖြည့်သွင်းပေးစေလိုပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံစားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (ရန်ကုန်ဇုန်) တို့ ပူးပေါင်း၍ စားသောက်ဆိုင်များကဏ္ဍ၏ အလားအလာအတွက် စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။

F&B Industry မှ အခြားလုပ်ငန်းရှင်များ၏ အခက်အခဲများနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် နောက်ဆက်တွဲများအပေါ် မိမိ၏ အမြင်ကို ယခု Survey Form လေးတွင် ပါဝင်မျှဝေကာ ကူညီဖြေဆိုပေးစေလိုပါသည်။ လုပ်ငန်းရှင်များဖြည့်ရန် စစ်တမ်းဖောင်ကို https://forms.gle/fzet7YSDfLWstF8S6 တွင်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။

မိမိ၏ နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံအပေါ် COVID-19 ကပ်ရောဂါ၏ သက်ရောက်မှု Survey Form လေးတွင် ပါဝင်သည့် မေးခွန်း (၁၀)ခုအား အချိန် (၂) မိနစ်လောက်ပေး၍ ကူညီဖြေဆိုပေးစေလိုပါသည်။ စားသုံးသူများ ဖြည့်ရန် စစ်တမ်းဖောင် ကို https://forms.gle/5Ha65NUZQZRqzFgQ8 တွင်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။