မြေအသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာများမှ အစိုးရအဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိ‌သောမြေများကို ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူစာရင်း အသိပေးကြေညာခြင်း။


(၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇွန်လ ၉ ရက်)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိ‌သောမြေများ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြေများကို စီးပွားရေး/ စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ လူနေထိုင်ရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ မြေအသုံးပြုခွင့်အား သတ်မှတ်စည်ပင်စရိတ် ပေးသွင်း၍ အသုံးပြုခွင့် ပေးမည်ဖြစ်ရာ စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို သတ်မှတ်ထားသည့် မြေအသုံးပြုခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ အတိုင်း မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် ကွန်ပျူတာ ရိုက်နှိပ်ပြုစုဖြည့်စွက်၍ ၇-၂-၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၆-၃-၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ နီးစပ်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရုံး/ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့ရုံးများတွင် ရုံးချိန်အတွင်း တင်သွင်းနိုင်ပါကြောင်း နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ များနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ Website တွင် အသိပေးကြေညာခဲ့ပါသည်။ ပြန်လည်တင်သွင်း လာသည့်လျှောက်လွှာများကို လျှောက်လွှာအင်္ဂါရပ်၊ စည်းကမ်းချက် စုံ/မစုံ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူစာရင်းမှာ ပူးတွဲပါအတိုင်း ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အဆိုပါဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ (၉-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှစတင်ဆက်သွယ်ပြီး (၂)လအတွင်း ငွေပေးသွင်းဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ကြေညာချက် PDF Download ရယူရန်