ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိ‌သောမြေများ အသိပေးကြေညာချက််


အသိပေးကြေညာချက်

( ၂၀၂၀ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၆ )

အသိပေးကြေညာချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိ‌သောမြေများ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြေများကို စီးပွားရေး/စက်မှုလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ လူနေထိုင်ရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ မြေအသုံးပြုခွင့်အား သတ်မှတ်စည်ပင်စရိတ် ပေးသွင်း၍ လျှောက်လွှာပုံစံများကို ဝယ်ယူနိုင်ရန်အတွက် သတင်းစာထဲတွင် ထည့်သွင်းကြော်ငြာပြီး ၇-၁၀-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၈-၁၁-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ မြေအသုံးပြုခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ ပူးတွဲပါသိရှိလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များအား ရောင်းချပေးခဲ့ပါသည်။ လျှောက်လွှာပြန်လည်တင်သွင်းသည့် စောင်ရေ (၁၂၁၇၅)ကို လျှောက်လွှာအင်္ဂါရပ် စည်းကမ်းချက် စုံ/မစုံ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ တင်ဒါအောင်စာရင်းမှာ ပူးတွဲပါအတိုင်း ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အဆိုပါဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ (၁၇-၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ စတင် ဆက်သွယ်ပြီး (၂)လအတွင်း ငွေပေးသွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။


မြေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ထားသည့် မြေဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

မြေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီမှ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ထားသည့် မြေဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများစာရင်း
စဉ်လျှောက်ထားသည့်နေရာ စည်းကမ်း
သတ်မှတ်ချက်နှင့်
ကိုက်ညီသူ ဦးရေ
ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူ
အမည်
လျှောက်လွှာ
အမှတ်
ဈေးနှုန်း
(ကျပ်သိန်း)
မြို့နယ် မြေတိုင်း
ရပ်ကွက်
အမှတ်
အကျယ်အဝန်း
(ဧက)
၁။ ဒဂုံတောင် ၁၀၄ ဒေါ်မေရီ ၅၇၅၆ ၁၀၀ဝ
၂။ ဒဂုံတောင် ၁၅၃ ၅.၆ ဒေါ်ခင်ခင်မော် ၁၀၁၉၄ ၆၀၀၀
၃။ ဒဂုံတောင် ၁၅၃ ၃.၂၃ ဦးစံဝင်း ၁၂၃၉၃ ၂၃၀၀
၄။
ဒဂုံမြောက်
၄၀ ၂.၆၄ ၁၂ ဦးကျော်လှမြင့် ၄၁၂ ၉၅၀၀
၅။
ဒဂုံမြောက်
၄၈ U 10 ၁.၉၁ ၁၄ ဦးအောင်မျိုး ၈၇၉ ၅၀၀၀
၆။
ဒဂုံမြောက်
၂၃ ၀.၃၄၁ ဦးကျော်စွာအောင်(ကစ)
ဦးတင်ညွန့်(ခ)ဦးထိန်လင်း
- ၃၀၀၀
၇။
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း
၆၇
အပိုင်း(ခ)
ဒေါ်မေမြတ်သင်း ၁၅၂၂၈ ၁၀၀၀၀
၈။
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း
၆၀ ၂.၀၉၉ ၁၅ ဦးအောင်မင်းဟန် ၁၈၀၂ ၃၂၅၀
၉။
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း
၇၈ ၆.၃၂ ၁၈ ဒေါ်ဖြိုးသန္တာ ၆၅၀၉ ၂၁၀၀၀
၁၀။
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း
၆၁ ၄.၄၉၁ ဦးကျော်ကျော်နိုင် ၈၈၀ ၁၁၅၀၀
၁၁။ ဒဂုံအရှေ့ ၁၂၂ ၅.၉ ဦးကျော်ကျော်ဦး ၇၉၅ ၁၁၀၀၀
၁၂။ ဒဂုံအရှေ့ ၁၃၁ ဦးအောင်ကျော်စိုး ၉၃၉၇ ၁၅၀၀
၁၃။
ရွှေပြည်သာ
၄၁ ၇.၆၃ ဒေါ်ချိုချိုဝင်း ၁၅၂၃၀ ၇၀၀၀
၁၄။
ရွှေပြည်သာ
၁၂
(Open Space C)
၃.၃ ဒေါ်တိုးဆွေ ၁၀၀၈၉ ၃၀၀၀
၁၅။
လှိုင်သာယာ
ရလပ-၂၆
(Open Space A)
၁.၁၄၈ ဒေါ်မေဇော်စိုး ၁၁၈၉၇ ၂၄၃၀
၁၆။
လှိုင်သာယာ
သကတ-၁၁
(Open Space B)
၀.၅၇၃ ဦးတင်နိုင်စိုး ၈၇၇ ၃၀၀၀
၁၇။
လှိုင်သာယာ
ရလပ-၂၃
(Open Space A)
၃.၁၁ ဦးဘိုဘိုထွေး ၁၅၂၂၄ ၃၅၀၀
၁၈။
လှိုင်သာယာ
ရလပ-၂၈ ဦးစိုးလှိုင် ၁၄၂၀၁ ၉၁၀၀
၁၉။
လှိုင်သာယာ
၇၁၂ ၂.၈၄ ဦးရဲဝင်းဦး ၆၆၄၅ ၈၈၅၀


အသေးစိတ် PDF ရယူရန်

လျှောက်လွှာပြန်လည်တင်သွင်းသည့် စောင်ရေ (၁၂၁၇၅)ကို လျှောက်လွှာအင်္ဂါရပ် စည်းကမ်းချက် စုံ/မစုံ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ တင်ဒါအောင်စာရင်းမှာ ပူးတွဲပါအတိုင်း ဖြစ်ပါကြောင်းနှင့် အဆိုပါဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများအနေဖြင့် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ (၁၇-၁-၂၀၂၀)ရက်နေ့မှ စတင် ဆက်သွယ်ပြီး (၂)လအတွင်း ငွေပေးသွင်း ဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။