မြေယာလျှောက်လွှာများ လျှောက်ထားခြင်း ပယ်ဖျက်စာရင်းအား ကြေညာခြင်း


အသိပေးကြေညာချက်

( ၂၀၂၀ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ )

အသိပေးကြေညာချက်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိသော တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ မြေများကို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ လူနေထိုင်ရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း မြေအသုံးပြုခွင့်အား သတ်မှတ်စည်ပင်စရိတ်ပေးသွင်း၍ အသုံးပြုခွင့်ပြုပေးမည်ဖြစ်ရာ စိတ်ပါဝင်စားသူ မည်သူမဆို လျှောက်ထားနိုင်ရန်အတွက် လျှောက်လွှာပုံစံနှင့် မြေကွက်စာရင်းများကို ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ https://www.yangon.gov.mm တွင်ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါမြေကွက်စာရင်းများအနက် ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်အတွင်းတွင် လျှောက်ထားနိုင်သည့်မြေကွက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ဖော်ပြပါမြေကွက်(၃)ကွက်အား စုပေါင်းတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ ဖော်ဆောင်ရန် လျာထားပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ရောင်းချမှုစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပါကြောင်း သိရှိနိုင်ပါရန် အသိပေး အပ်ပါသည်


ရောင်းချမှုစာရင်းမှ ပယ်ဖျက်သောမြေကွက်စာရင်း

မြို့နယ် မြေတိုင်းရပ်ကွက် တည်နေရာ ဧရိယာ
ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း) ၈၂ ပန်းဝါလမ်းနှင့်အနီး ၇.၀၁၂ ဧက
ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း) ၁၅၁ လှော်ကားလမ်း ၁၀.၀၀ ဧက
ဒဂုံ(ဆိပ်ကမ်း) ၈၁ မြေကွက်အမှတ်(၃၂၉)အနီး ၂.၁၅၈ ဧက


PDF ရယူရန်