အစိုးရအဖွဲ့

1
ဦးဖြိုးမင်းသိန်း
ဝန်ကြီးချုပ်

2
ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်စိုးမိုး
လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန
3
ဦးမြင့်သောင်း
စီမံကိန်းနှင့် ကဏ္ဍာရေး ၀န်ကြီးဌာန

4
ဦးဟံထွန်း
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့် စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန
5
ဒေါ်နီလာကျော်
လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှု နှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန

6
ဦးမောင်မောင်စိုး
စည်ပင်သာယာရေးရာ၀န်ကြီးဌာန
7
ဦးနိုင်ငံလင်း
လူမှုရေး၀န်ကြီးဌာန

8
ဒေါ်နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုး
ကရင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ၀န်ကြီးဌာန

9
ဦးဇော်အေးမောင်
ရခိုင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ၀န်ကြီးဌာန