ရန်ကုန်တိုင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးတွင် အသုံးပြုရန် အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းကိုယ်စားပြု လာဘ်ကောင်ပုံစံ (Mascot Design) ပြိုင်ပွဲ

အနိုင်ရရှိသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ ကြေညာချက်
 • ပြိုင်ပွဲဝင် ပုံစံ (J) သည် အနိုင်ရရှိပါသည်။
 • အများ SMS ဆန္ဒမဲ (၂၉၆) ခု အမှတ် (၄၀)၊ နှင့် ကော်မတီ၏ အကဲဖြတ် အမှတ် (၃၄) ဖြင့် စုစုပေါင်း အမှတ် (၇၄) ဖြင့် အနိုင်ရရှိပါသည်။
 •                  
 • ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံများ၏ နှိုင်းယှဉ်အမှတ် ဇယားကိုကြည့်ရန် ဤနေရာ ကို နှိပ်ပါ။
အချိန်ဇယားပြောင်းလဲမှု ကြေညာချက်
 • SMS ဖြင့် အများဆန္ဒမဲ ရယူခြင်း သည် ၃၁ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၈ တွင်ပြီးပါပြီ။
 • ဖုန်းနံပါတ်ပေါင်း ၁၂၂၈ ခုမှ၊ SMS ပေါင်း ၁၃၉၇ ခု ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုလျှင် ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ တစ်ခုအတွက်၊ တစ်ကြိမ်သာရေတွက်ပါသည်။
 •                    
 • အနိုင်ရရှိသည့် ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ ကြေညာမည့်ရက်ကို ဇန်နဝါရီ​ (၄) ရက်နေ့အစား၊ ၁၁​ ရက်ဇန်နဝါရီလ ၂၀၁၉ သို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ထားပါသည်။
SMS ဖြင့် ဆန္ဒမဲပေးပို့နည်း

SMS ဖြင့် ဆန္ဒမဲယူခြင်း ၃၁ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈ တွင် ပြီးပါပြီ။

 • ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံများကို ရွေးချယ်ရာတွင် အများပြည်သူ၏ ဆန္ဒမဲကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်ဖြစ်သဖြင့် အများပြည်သူက SMS ဖြင့် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ ကို ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ပါသည်။
 • အောက်ပါ ပြိုင်ပွဲဝင်လာဘ်ကောင်ပုံစံများထဲမှ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပုံစံ၏ ပြိုင်ပွဲဝင်အမှတ် (code-number) ကိုရိုက်ထည့်ပြီး SMS ပေးပို့ကာ စိတ်ကြိုက်မဲပေးနိုင်ပါသည်။
  ဥပမာ၊ ပြိုင်ပွဲဝင်အမှတ် A ကို သဘောကျပါက A ဟုရိုက်နှိပ်ပြီး +959443344375 သို့ SMS ပေးပို့ရပါမည်။
 • ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုလျှင် မိမိနှစ်သက်ရာ ပြိုင်ပွဲဝင်လာဘ်ကောင်ပုံစံတိုင်းကို တစ်ကြိမ်စီ မဲပေးနိုင်ပါသည်။
 • ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုက ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ တစ်ခုကို တစ်ကြိမ်ထက် ပို၍ ပေးပို့ထားပါကလဲ တစ်ကြိမ်သာ ရေတွက်ပါမည်။
ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (A) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (B) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (C) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (E) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (F) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (G) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (H) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (I) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (J) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (K) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (L) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (M) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (N) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (O) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (P) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (Q) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (R) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (S) အဓိပ္ပါယ်

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံ (U) အဓိပ္ပါယ်

၁။ ဖော်ပြချက်

ရန်ကုန်တိုင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းမြှင့်တင်ရေးအတွက် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားများ၊ ပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲများ၊ နိုင်ငံတကာ ခရီးသွားပြပွဲ၊ ပြိုင်ပွဲများတွင် အသုံးပြုရန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကို ကိုယ်စားပြုမည့် လာဘ်ကောင် အရုပ်အဖြစ် ပစ်တိုင်းထောင် အရုပ်ကို ရွေးချယ်ထားပါသည်။ သို့ပါ၍ ပစ်တိုင်းထောင်ရုပ်ကို အခြေခံ၍ သင့်လျော်သည့် ဒီဇိုင်းပုံစံရေးဆွဲတင်ပြ ယှဉ်ပြိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ ပြိုင်ပွဲဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ၊ ပြိုင်ပွဲဝင် ပုံစံ ပေးပို့ရမည့် စည်းကမ်းချက်များ၊​ စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အချိန်ဇယားကို http://yangon.gov.mm/mascot တွင်ဖော်ပြထားသည်။


၂။ အစီအစဉ်၊ အချိန်ဇယား

ပြိုင်ပွဲအစီအစဉ်ကြေညာခြင်း ၃ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၈
သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ ၇ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၈၊​ ညနေ ၃ နာရီ
ပြိုင်ပွဲဝင် ပုံစံ နောက်ဆုံး လက်ခံသည့် အချိန် ၂၅ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၈၊ ညနေ ၄ နာရီ
လက်ခံရရှိသည့် ပြိုင်ပွဲဝင် ပုံစံများကို ထုတ်ဖော်ပြသခြင်း ၂၆ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၈
အများပြည်သူ ဆန္ဒမဲ လက်ခံရယူခြင်း ၂၆ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈၊​ နံနက် ၉ နာရီ မှ၃၁ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈၊ ညနေ ၁၁ နာရီ ၅၉ မိနစ်
အနိုင်ရသည့် ပြိုင်ပွဲဝင် ပုံစံကို ကြေညာခြင်း ၄ ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉၊ နံနက် ၉ နာရီ။
၁၁ ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉။
ဆုချီးမြှင့်ခြင်းနှင့် မူပိုင်ခွင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း ၈ ရက် ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉။
ထပ်မံကြေညာပါမည်။

၃။ ပြိုင်ပွဲဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ

 • (၁) လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ၊ အစုအဖွဲ့ နှင့်ဖြစ်စေ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည်။
 • (၂) တစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ဖွဲ့လျှင် ပြိုင်ပွဲဝင် ပုံစံ တစ်ခုသာ တင်ပြယှဉ်ပြိုင်ရမည်။ တစ်ကြိမ်ထက် ပို၍ တင်ပြပါက၊ ပထမဆုံး တင်ပြသည့်ပုံစံကိုသာ အတည်ယူမည်။
 • (၃) ပစ်တိုင်းထောင်အရုပ်ကို အခြေခံသည့် ပုံစံဖြစ်ရမည်။
 • (၄) ပစ်တိုင်းထောင်ရုပ်သည် အဖို၊ အမ တစ်စုံပါဝင်သော ပုံစံဖြစ်ပြီး၊ အသက်အရွယ် မရွေး ကိုယ်စားပြုသော ပုံစံဖြစ်ရမည်။
 • (၅) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ကိုယ်စားပြုအရောင် RGB(136,34,102) #882266 ကို ပင်မ အရောင်အဖြစ် အသုံးပြုရမည်။
 • (၆) ပုံစံတွင် စကားလုံး၊ အထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတနှင့် အရောင်များကို လွတ်လပ်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ အသုံးပြုသည့် စကားလုံး၊ အထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတနှင့် အရောင်များ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို A4 စာတစ်မျက်နှာထက် မကျော်ဘဲ Myanmar3/Pyidaungsu font Size 13 ဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြရမည်။
 • (၇) ပုံစံကို (က) အဖြူနောက်ခံ ရောင်စုံပုံ ၊ အဖြူအမဲ (ခ) နောက်ခံအဖြူ ပုံအမဲ၊ (ဂ) နောက်ခံအမဲ ပုံအဖြူ ဖြင့် ပုံ (၃)မျိုး တင်ပြရမည်။
 • (၈) ရွေးချယ်ခံရသော ပုံစံ၏ မူပိုင်ခွင့်နှင့် Design Source ဖိုင်များကို ကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ နေရာများတွင် အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • (၉) ရွေးချယ်ခံရသော ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်သူကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က ဆုကြေးအဖြစ် ငွေသိန်းနှစ်ဆယ်ကျပ် (၂,၀၀၀,၀၀၀) ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
 • (၁၀) အငြင်းပွားမှု တစုံတရာဖြစ်ပေါ်ပါက၊​ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အတည်ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ပြိုင်ပွဲဝင် ပုံစံ ပေးပို့ရန် စည်းကမ်းချက်များ

အောက်ဖော်ပြပါ စည်းကမ်းချက်များအတိုင်း လိုက်နာ ပေးပို့ရမည်ဖြစ်သည်။ စည်းကမ်းနှင့်မညီသော ပေးပို့မှုများကို ပယ်ဖျက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။

 • (က) ပြိုင်ပွဲဝင် ပုံစံတင်သွင်းသည့် ဖိုင်များကို ZIP ဖိုင်ဖြင့် စုစည်းပေးပို့ရမည်။
 • (ခ) ပြိုင်ပွဲဝင် ပုံစံသည် ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲ ဖန်တီးထားသည့် ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ခံဝန် ကတိပြုစာနှင့် အတူ တစ်ဦးတည်းသို့မဟုတ် အဖွဲ့၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်း ပူးတွဲပေးပို့ရမည်။
 • (ဂ) ပြိုင်ပွဲဝင်ဖိုင်များကို ၂၀၁၈ ခု ဒီဇင်ဘာ (၂၅) ရက်၊ ညနေ (၄) နာရီ နောက်ဆုံးထားကာ http://yangon.gov.mm/mascot တွင် ပုံစံဖြည့်ကာ ပေးပို့ရမည်။
 • (ဃ) ပြိုင်ပွဲတင်ပို့သည့် ZIP ဖိုင်တွင် အောက်ပါ တို့ပါဝင်ရမည်။
ပါဝင်သည့်အရာ အရေအတွက် Format
အဖြူနောက်ခံ ရောင်စုံ ပုံစံ ၁ ဖိုင် JPEG, WxH 1024x1024 pixel
အဖြူနောက်ခံ အမဲရောင် ပုံစံ ၁ ဖိုင် JPEG, WxH 1024x1024 pixel
အမဲနောက်ခံ အဖြူရောင် ပုံစံ ၁ ဖိုင် JPEG, WxH 1024x1024 pixel
စကားလုံး၊ အထိမ်းအမှတ် သင်္ကေတနှင့် အရောင်များ၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ၁ ဖိုင် PDF, A4 တစ်မျက်နှာ
ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲ ဖန်တီးထားသည့် ဒီဇိုင်းဖြစ်ကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် ခံဝန်ကတိပြုစာ ၁ ဖိုင် PDF, A4 တစ်မျက်နှာ
ကိုယ်ရေးအကျဉ်း ၁ ဖိုင် PDF

၅။ အများပြည်သူ ဆန္ဒမဲ ရယူခြင်း

လက်ခံရရှိသည့် ပြိုင်ပွဲဝင် ပုံစံများကို http://yangon.gov.mm/mascot တွင် ၂၆ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈ မှ ၃၁ ရက် ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၈ အတွင်း ဖော်ပြထားပြီး၊ အများပြည်သူက မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပုံစံကို SMS ဖြင့် ဆန္ဒမဲ ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ SMS ဖြင့် မည်သို့ ပေးပို့ရမည်ကို http://yangon.gov.mm/mascot တွင် ဖော်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။


၆။ စိစစ်ရွေးချယ်ခြင်း

ပြိုင်ပွဲဝင်ပုံစံများကို အမှတ်ပေးရာတွင်

(၁) အများပြည်သူများ၏ SMS ဆန္ဒမဲ (၄၀%) နှင့်
(၂) ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီ၏ အမှတ်ပေးမှု (၆၀%)
အမှတ်ပေး၍ အဆင့်သတ်မှတ်ကာ ရွေးချယ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။


၇။ စုံစမ်းမေးမြန်းရန်

ဦးမင်းမောင်စိုး ( လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး )
ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန, ရန်ကုန်တိုင်း
ဖုန်း - ၀၉ ၉၆၀ ၈၀၀၈၀၁
အီးမေးလ် - [email protected]