ဝန်ဆောင်မှုများ - လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန်

Electronic (လျှပ်စစ်) ပစ္စည်း အရောင်းဆိုင် ဖွင့်ခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
ကျွဲနွား သယ်ဆောင်ခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
ကာရာအိုကေ ဖွင့်ခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
ကိုယ်ပိုင်ဈေး ဖွင့်ခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
ကိုယ်အားကိုယ်ကိုး ဓာတ်အားသွယ်တန်းခြင်း။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
ခရီးသည်/ ကုန်စည် ပြေးဆွဲခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင် ဖွင့်ခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
စိုက်ပျိုး မွေးမြူ၊ ထုတ်လုပ်ရေး အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
တိုက်ခိုက်ရေး ကိုယ်ခံ ပညာသင်တန်းဖွင့်ခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
၁၀ နေ့ ကလေးထိန်းဋ္ဌာန ဖွင့်လှစ်ခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
၁၁ ပြည်နယ်/ တိုင်းကျော် ခရီးစဉ်ယာဉ်လိုင်း အသစ် ပြေးဆွဲခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
၁၂ ပြည်နယ်/ တိုင်းကျော် နှင့် ပြည်နယ်/ တိုင်းအတွင်း ခရီးစဉ်တိုးချဲ့ ပြောင်းလဲခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
၁၃ ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
၁၄ မြို့တွင်း။ မြို့နယ်အတွင်း ခရီးစဉ် တိုးချဲ့ပြောင်းလဲခြင်း။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
၁၅ မြို့နယ်အတွင်း ယာဉ်လိုင်းအသစ် ပြေးဆွဲခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
၁၆ မူလတန်းကြို ကျောင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
၁၇ မော်တော်ကား အရောင်းစင်တာ ဖွင့်ခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
၁၈ ယာဉ် အမျိုးအစား ပြောင်းလဲ ပြေးဆွဲခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
၁၉ ယာဉ် အသင်းအဖွဲ့၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
၂၀ သားသတ် လိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်း။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
၂၁ ဟိုတယ် ဖွင့်ခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
၂၂ အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်
၂၃ အပန်းဖြေ ကလေးကစားကွင်း ဖွင့်ခွင့်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရှူရန်