လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန် - မြို့တွင်း။ မြို့နယ်အတွင်း ခရီးစဉ် တိုးချဲ့ပြောင်းလဲခြင်း။


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနသို့လျှောက်ထားရန်
  • ပြေးဆွဲမည့်ခရီးစဉ်နှင့်လမ်းကြောင်းပြမြေပုံ
  • ပြေးဆွဲမည့်ယာဉ်အမျိုးအစားနှင့်အရေအတွက်
  • နေ့စဉ်ပြေးဆွဲစီးရေနှင့် (ယာဉ်ထွက်ခွာမည့်အချိန်ဇယား)
  • တောင်းခံမည့် ယာဉ်စီးခနှုန်းထား
  • ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်မည့်စည်းကမ်းချက်များ
  • ပြေးဆွဲမည့် ခရီးစဉ်ဒေသရှိ မြို့နယ် / ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏သဘောထား ထောက်ခံချက်