လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန် - မြို့နယ်အတွင်း ယာဉ်လိုင်းအသစ် ပြေးဆွဲခွင့်။


ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတွင်လျှောက်ထားရန်
  • ယာဉ်အသင်း/အဖွဲ့အမည်
  • အသင်းအုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့/ဖွဲ့စည်းပုံ
  • ပြေးဆွဲမည့် ခရီးစဉ်နှင့်လမ်းပြမြေပုံ
  • ပြေးဆွဲမည့်ယာဉ်အမျိုးအစားအရေအတွက်
  • နေ့စဉ်ပြေးဆွဲမည့်အစီးရေနှင့် ယာဉ်ထွက်ခွာပြေးဆွဲမည့်အချိန်ဇယား
  • တောင်းခံမည့် ယာဉ်ခနှုန်းထား
  • ကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်မည့် စည်းကမ်းချက်များ