လိုင်စင်နှင့် ခွင့်ပြုချက်လျှောက်ထားရန် - ကာရာအိုကေ ဖွင့်ခွင့်။


ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းစိစစ်ကြီကြပ်ရေးကော်မတီသို့လျှောက်ထားရန်
  • လုပ်ငန်းရှင်လျှောက်လွှာ(ပူးတွဲဖော်ပြရမည်)
  • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ(၁)စောင်
  • အိမ်ထောင်စုစာရင်းမိတ္တူ(၁)စောင်
  • ဓာတ်ပုံ(၃)ပုံ (အခန်းမျက်နှာစာပုံ၊ စက်ထားပုံ၊ သီဆိုမည့်နေရာထိုင်ခင်းပုံ)
  • လုပ်ငန်းတည်နေရာပြမြေပုံ
  • လိုင်စင်ဓာတ်ပုံ(၂)ပုံ